Základné vzorce pre výpočty rezných podmienok

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

_____________________________________________________________________