Voľné programovanie (FK-programovanie)

  Pri FK-programovaní  ( FK = Free kontur ) treba mať aspoň základné

  znalosti s klasickým programovaním riadiaceho systému Heidenhain .

  Je to tzv. " Vyššia verzia " klasického programovania .

  Výkresy obrobkov, ktorých kótovanie nevyhovuje požiadavkám

  programovania NC, často obsahujú zadania súradníc, ktoré nemôžete

  zadávať prostredníctvom šedých dialógových tlačidiel. Tak sa môžu, napr.

 • známe súradnice nachádzať na obrysovom prvku alebo v jeho blízkosti,
 • zadania súradníc vzťahovať na iný obrysový prvok, alebo
 • byť známe smerové údaje a údaje o priebehu obrysu.

 Takéto zadania programujete priamo pomocou Voľného programovania obrysu

 FK .

 TNC potom vypočíta obrys zo známych súradnicových zadaní a podporuje 

 programovací dialóg interaktívnou grafikou FK .

 Priklady PGM  a PDF návod SL + FK sú v sekcii download .

 Pridal som tam aj súbor s kontúrami , na ktorých si to môžete ihneď vyskúšať .

 A keby vám niečo nebolo jasné , prosím kontaktujte ma .