Úvod do programovania ( klasické programovanie )

Ukážka zadávania korekcie RR a RL . Červená dráha je bez korekcie - R0 .

Mimoriadne jednoduché je zhotovenie programu v riadiacom systéme  HEIDENHAIN iTNC 530 .

Je to dialógový systém , čo znamená , že pracuje na princípe otázok , na základe ktorých tvoríme program . Popritom ho možeme priebežne testovať .

Toto je panel riadiaceho systému Heidenhain iTNC 530 . V hornej časti je 15" LCD monitor a po okrajoch sú tzv. softklávesy ( šedé ) a manipulačné ( čierne ) tlačítka .

Spodná časť panela je ovládacia .

Programovacia grafika znázorňuje jednotlivé kroky obrábania počas zadávania programu. Tomu ešte napomáha voľné programovanie obrysu FK ( sekcia Voľné programovanie ) , ak nie je k dispozícii žiadny výkres vhodný pre NC. Grafická simulácia obrábania obrobku je možná nielen počas skúšky programu, ale aj počas behu programu.

Okrem toho môžete iTNC programovať aj v DIN/ISO .

Program sa dá zadať a testovať aj vtedy, ak iný program práve vykonáva obrábanie obrobku.

 

Hlavné rozdelenie ovládacej časti panela .

Podrobnejšie to je popísané v manuáli  v sekcii  download .

Takisto sa tam nachádza aj prvý jednoduchý program .

 

A keby vám niečo nebolo jasné , prosím kontaktujte ma .