Dotyková sonda TS 640

Dotyková infrasonda TS 640 od firmy Heidenhain , je bezdrôtová a pracuje na princípe vysielač a príjimač .

Vysielač je zabudovaný v sonde a príjimač je na vretene stroja , alebo je umiestnený v priestore "obrábacej kabíny"

Slúži na odchytávanie nulového bodu obrobku , vyrovnanie obrobku , meranie obrobku , meranie kinematiky stroja a mnoho dalšieho .

Okrem bežného použitia sondy  ju možeme naprogramovať aj do samotného programu . Napríklad pri upínaní odliatkov , ktoré nemusia mať rovnaké východzie rozmery .

Slúži , ako výborná pomôcka pre zjednodušenie ,  zrýchlenie a hlavne presnosť práce .

V TNC sú pevné cykly sondy , ktorých použitie po ozrejmení je pomerne jednoduché a presné .

Všetky cykly sú podrobne popísané v manuáli v sekcii download .

A ak by vám to nestačilo , prosim  kontaktujte ma .