Parametrické programovanie (Q-parametre)

  Pri parametrickom programovaní treba mať aspoň základné znalosti s klasickým programovaním riadiaceho systému Heidenhain .

 Je to tzv. " Vyššia verzia " klasického programovania .

 Pomocou parametrov môžete jedným obrábacím programom definovať celú skupinu dielov. Dosiahnete to vložením zástupcu namiesto číselného údaju:   Q-parametrami .

Q-Parametre sa dajú použiť napríklad pre

  • hodnoty súradníc,
  • posuvy,
  • otáčky,
  • dáta cyklov,
  • atd.

Okrem toho môžete pomocou Q-parametrov naprogramovať obrysy, ktoré sú popísané pomocou matematických funkcií, alebo riadiť vykonávanie obrábacích krokov v závislosti od splnenia logických podmienok . V spojení s voľným programovaním obrysov (FK) môžete Q-parametrami kombinovať aj obrysy, ktoré nie sú pre NC dostatočne okótované.

V sekcii download sú niektoré príklady .

Popripade navstivte ...  Fórum - diskusie ...

Bližšie informacie , ako pouzivať parametrické programovanie je v manuáli  v sekcii download .

A keby vám nebolo niečo jasné , prosím kontaktujte ma .