5-OSÉ PROGRAMOVANIE

 Základom 5-osého programovania je dobrá , ak nie perfektná znalosť programovania v základných osiach  X , Y , Z .

 Dalšie riadky platia len pre kontinuálne riadenie otočných osí . Stroje , ktoré majú iba polohavacie otočné osi sa programujú iným spôsobom .

Polohovanie osí , po zadaní príslušných parametrov , si stroj vypocíta sám a na základe kinematiky stroja to aj vykoná . Základne obrábacie osi su  X ,Y ,Z , okolo ktorých sa otáčajú naklápacie osi  A , B , C .

Os A sa točí okolo osi X , os B okolo osi Y a os C okolo osi Z .

      

Používame na to  Cycl 19 , alebo tzv. PLANE-y. 

Samotná tvorba programu je, ako keby sme obrábali v základnej rovine X/Y.

Napríklad ako je na obrázku čevená os je X , zelená  Y a modrá  Z .

     

      

Treba si uvedomit , že všetko sa vzťahuje  voči  Nulovému bodu obrobku             ( naklápanie , programovanie suradnic ) . Takže , ak treba , posunieme cez Cycl 7 nulovy bod . Príklady posunutí nulových bodov sú v sekcii Download . Okrem toho , ak chceme použiť v jednom programe viac  Rovín obrábania ( naklopení ) , tú predchádzajúcu musime zrušiť . Neznamená to ale , že musíme vreteno polohovať do základnej polohy . Iba rušíme predchádzajúce naklopenie . Rovinu obrábania cez Cycl 19 + NoEnter , alebo PLANE RESET a poprípade nulový bod  cez  Cycl 7 X0 Y0 Z0.

V podstate TNC naklopí celý súradný systém . Tzn. , ak naklopíme vreteno v osi B o -90stupnov , súradnica Z sa bude polohovať na osi X . Ak natočime súradnicu C o -90 stupňov , súradnica X sa bude polohovať  na osi  Y . Ale ak natočíme os C o 180 stupňov , tak sa nám pohyb osi X zmení iba na X - (mínus).

A už je na nás , resp . podľa výkresu , akú rovinu obrábania si zvolime . Uhol roviny obrábania može byť akýkoľvek . Napr. A 10.5 , B-43.8 , C 23.2 . Ktorákoľvek može byť aj nulová . Napr . A 0 , B-45 , C 180 .

Po naklopeni vretena sa využívajú všetky funkcie stroja .  Sondu , cykly ,  rôzne frézovacie kontúry , možeme navzájom aj kombinovať .  

Viem , že kto sa s tým ešte nestretol , zo začiatku s tým može mať problém , ale po osvojení si princípu to bude už len "hračka" .

Príklad jednoduchého PGM na vŕtanie dier je v sekcii download .

Nedá sa tu všetko napísať , takže ak  by mal niekto záujem o bližšie konkrétne info , prosím kontaktujte ma .