Návod na inštaláciu simulátora Heidenhain iTNC 530

   Tento návod vám pomôže pri postupe sťiahnutia , inštalácie a nastavenia

   simulátora ( virtuálna klávesnica , čeština , osi obrábania )

   vo vašom počítači .

   Postupujte presne podla neho . Predidete tak neskorším komplikáciám .

 

   Navod na instalaciu a zakladne nastavenie simulatora.pdf (1,9 MB)

  

Manuál iTNC 530 SK . slovensky      

Veľkosť 33 MB

 

       https://content.heidenhain.de/filebase/files/8827/SK_34049x05.zip

 

Manuál iTNC 530 CZ . česky    

Veľkosť 33 MB
 

      https://content.heidenhain.de/filebase/files/8572/CS_34049x05.zip

 

Malý návod na kopírovanie programov z / do simulátora .

   Po vytvorení programu ( v simulátore , stroji ) , je vhodné si ho zálohovať

   do priečinku v počítači .

   Po otvorení vo WordPad-e  si ho môžete pozriet , dokorigovať , alebo vytlačiť .

   Program sa dá vytvoriť iba v simulátore , alebo stroji . ( Binárny kód )

   Takisto môžete program s priečinku počítača skopírovať do simulátora ,

   alebo priamo do stroja , cez USB kľúč , alebo SW na prenos súborov : TNCremo

   Odkaz na stiahnutie TNCremo je podsekcii SW a ostatné .

 

   Návod na bezpečné kopírovanie.pdf (812,8 kB)

    

Vypnutie simulátora

 Mnohý z vás mi píšu , že po znovuotvorení simulátora tam nemajú program ,

 alebo jeho časť , ktorý pred tým vytvorili .

 Simulátor treba vypínať ako samotný stroj , nie "červeným krížikom" .

 Preto som sem pridal malý návod na vypnutie simulátora bez akejkoľvek straty

 dát .

 

   Vypnutie simulátora iTNC 530.pdf (317,6 kB)

 


Určenie nulového bodu obrobku a definovanie polotovaru - BLK

  Malý návod pre určenie nulového bodu a definovanie polotovaru v programe . 

  
   Určenie nulového bodu obrobku.pdf (115,6 kB)

 

 

Použitie funkcie M128 s návodom .

 

   Navod na programovanie s M128-ckou.pdf (1,1 MB)     - návod

   1-60-13-56N hrana s prekrytim v Z-te.H (1,7 kB)      - program - 1. možnosť

   1-60-13-56N hrana 8x45 M128.H (1,6 kB)                - program - 2. možnosť

 

Návod na vytvorenie procesu obrábania

   Pridal som sem malý návod na vytvorenie procesu obrábania v

  CAM systéme Catia spolu s generovaním CNC-kódu na Heidenhain .

 

  Manuál obrábania - frézovanie.pdf (2,2 MB)               -   manuál - 1. časť

  Manual obrabania 2.pdf (2,7 MB)                              -   manuál - 2. časť

  popolnik petuholnik.igs (1,4 MB)                               -   model igs

  popolnik petuholnik.CATPart (1,9 MB)                       -   model CATPart